Podmínky služby

1. Podmínky

Přístupem na web na adrese FreeRobuxPRO.Com, souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami služby vázáni, všechny příslušné zákony a předpisy, a souhlasíte, že jste zodpovědní za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat k tomuto webu. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci

 1. Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informace nebo software) na osobních stránkách FreeRobuxPRO.com, pouze nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nejde o převod vlastnického práva, a podle této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. použít materiály pro jakýkoli komerční účel, nebo pro jakékoli veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční);
  3. pokuste se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách FreeRobuxPRO.com;
  4. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo
  5. převést materiály na jinou osobu popř “zrcadlo” materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence se automaticky ukončí, pokud porušíte některá z těchto omezení, a může ji FreeRobuxPRO.com kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence, musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Prohlášení

 1. Materiály na webových stránkách FreeRobuxPRO.com jsou poskytovány „tak, jak jsou“’ základ. FreeRobuxPRO.com neposkytuje žádné záruky, vyjádřený nebo implikovaný, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky včetně, bez limitů, předpokládané záruky nebo podmínky prodejnosti, vhodnost pro konkrétní účel, nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiné porušování práv.
 2. Dále, FreeRobuxPRO.com nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobné výsledky, nebo spolehlivost použití materiálů na jejích webových stránkách nebo s nimi souvisejících nebo na jakýchkoli stránkách spojených s tímto webem.

4. Omezení

FreeRobuxPRO.com ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (počítaje v to, bez limitů, škody za ztrátu dat nebo zisk, nebo kvůli přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách FreeRobuxPRO.com, i když byl FreeRobuxPRO.com nebo autorizovaný zástupce FreeRobuxPRO.com ústně nebo písemně informován o možnosti takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení implikovaných záruk, nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály uvedené na webových stránkách FreeRobuxPRO.com mohou zahrnovat technické, typografické, nebo fotografické chyby. FreeRobuxPRO.com nezaručuje, že jakýkoli materiál na jeho webových stránkách je přesný, úplné nebo aktuální. FreeRobuxPRO.com může provádět změny materiálů obsažených na svých webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění. FreeRobuxPRO.com však nepřijímá žádné závazky k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

FreeRobuxPRO.com nezkontroloval všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah takovýchto odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení webu FreeRobuxPRO.com. Použití jakékoli takovéto propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Modifikace

FreeRobuxPRO.com může tyto podmínky služby pro své webové stránky kdykoli bez upozornění revidovat. Používáním této webové stránky souhlasíte, že budete vázáni tehdejší aktuální verzí těchto podmínek služby.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony UA a vy se neodvolatelně podrobujete výlučné jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.