Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Zásadou FreeRobuxPRO.com je rešpektovať vaše súkromie ohľadom akýchkoľvek informácií, ktoré od vás môžeme zhromažďovať na našich webových stránkach, https://freerobuxpro.com/, a ďalšie stránky, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Osobné údaje požadujeme, iba ak to skutočne potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť službu. Zhromažďujeme ich spravodlivými a zákonnými prostriedkami, s tvojimi vedomosťami a súhlasom. Dáme vám tiež vedieť, prečo to zhromažďujeme a ako sa bude používať.

Zhromaždené informácie uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť vami požadované služby. Aké údaje ukladáme, budeme chrániť v komerčne prijateľných prostriedkoch, aby sme zabránili strate a krádeži, ako aj neoprávnený prístup, zverejnenie, kopírovanie, použitie alebo úprava.

Nezdieľame žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu verejne ani s tretími stranami, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

Naše webové stránky môžu odkazovať na externé webové stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Upozorňujeme, že nemáme kontrolu nad obsahom a postupmi týchto stránok, a nemôže prijať zodpovednosť za svoje príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Môžete slobodne odmietnuť našu žiadosť o vaše osobné údaje, s tým, že vám nebudeme schopní poskytnúť niektoré z vami požadovaných služieb.

Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky sa bude považovať za prijatie našich postupov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako nakladáme s používateľskými údajmi a osobnými údajmi, kľudne nás kontaktujte.

Táto politika je účinná od 24 Januára 2020.